Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Partnerët e TBU

Partnerët e TBU

Tirana Business University College bashkëpunon prej vitesh bazuar edhe në marrëveshje të zyrtarizuara me mbi 120 kompani, institucione, organizata shqiptare dhe të huaja. Këta partnerë mundësojnë një apo disa nga aktivitete të tilla si: praktika studentore; punësim i studentëve me kohë të pjesshme ose me kohë të plotë; vizita studimore; zhvillimi i seminareve speciale nga drejtues specialistë ose zyrtarë; mbështetje financiare për bursa studimi, projekte studentore, aktivitete të ndryshme të TBU.

Partneret kryesore janë:

  • Banka/Institucione Financiare: 

Raiffeisen Bank Albania, Tirana BankCredins Bank, Union Bank Albania; ProCredit Bank Albania, Porsche Leasing sh.p.kBanka OTP Albania sh.a, NOA sh.a, Fondi BESA sh.a, Kredo Finance sh.p.kMogo Albania sh.a, etj.

  • Kompani/Sipërmarrje të studentëve: 

MAD Bazar, Neo Electronics, Goodies Farm, Discover Puka, Instant.al, etj.

  • Kompani/Shoqëri Tregtare: 

Balfin Group, Agna Group, AbkonsÇelësi Media Group, Megatek, EHWIkub Info, GfK Albania, ALBtelecomDM Consulting Services, MC Networking, Iceberg Communication, A-Z Consulting, Penelope, InsifaEurosig, Economic Service Center, Landmark Communication, F&M Reklama, BROTECH Brands, Sigma Interalbanian VIG, Abcom, Coca Cola Bottling AlbaniaBirra Tirana, Birra Stela, Neptun Albania, Spitali AmerikanSPAR Albania, ManeTCI, Deloitte Albanian & Kosova, Arvis Group, Jumbo Albania, Studio Kontabiliteti EK-SK, Optika 1, Green Coast, Proper Pizza, RE/MAX Albania, Besa Agro Invest, Landways International DMCEMI CC Consulting and Coaching, ACREMMobileri SHAGA, Everest, Zodiac sh.p.k, AMA Recycling, Eteria sh.p.k, Quaranta, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë, Bashkimi Tregtar i Shqipërisë, Instituti Austriak i Ekselencës, NET-SFS Kreston, Money Smart Albania, WebHost, etj. 

  • Organizata biznesi/OJF: 

DIHA - German Association of Industries and Trade, Konfederata e Industrive Shqiptare, Italian Networking, Yunus Social Business Albania; Junior Achievement Albania, Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, ISB - Instituti për Studime Bashkëkohore; Instituti Ndërkombëtar për të Drejtën Private, Tregtare dhe Konkurrencës, UNDP Albania, etj.

  • Studiot dhe Organizatat Ligjore: 

Kalo & Associates, Hoxha Memi & Hoxha, Zaka & Kosta Attorneys at Law, Wolftheiss, Frost & Fire ConsultingDhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit, Dhoma Kombëtare e AvokatisëDaci & Associates - Attorneys at LawFocus Law Firm, Nazarko & Dervishi Law Firm, PRIME Law & Consultancy, Zyra e Avokatisë - Av. Fatjola Halilaj, etj.

  • Ministritë dhe Institucionet Shtetërore: 

MAS, MZHETTS, MD, MI, MEI, MMSR, QKR - Qendra Kombëtare e Regjistrimit, QKL – Qendra Kombëtare e Licensimit, Bashkia Tiranë, Këshilli Lartë i Drejtësisë, etj.