Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Tirana Business University

Kurse Trainimi

Kurse Trainimi

Tirana Business Univrsity College, duke marrë në konsideratë nevojat e shprehura dhe interesat gjithnjë e në rritje për zhvillim personal dhe profesional të sipërmarrësve, menaxherëve, punonjësve në administratën publike, si edhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, ka planifikuar të zhvillojë kurse trajnimi sipas fushave përkatëse, si vijon:

* Anglishte Profesionale Biznesi

* Komunikimi në Biznes

* Avokatia Praktike e Biznesit

* Kontabiliteti Bankar

Për më tepër informacion mund të na kontaktoni me e-mail: info@tbu.edu.al dhe/ose tel: +355 422 60 443.