Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Lajme

Lajme

 1. Konferenca Shkencore ICBLAS 2014

  130 akademikë nga vendi, diaspora dhe më gjerë referuan punimet e tyre shkencore në konferencën e parë ndërkombëtare shkencore me temë "Business, Law Administration and Social Sciences - Challenges Towards the Future" të organizuar më datë 17 Janar 2015 nga TBU në bashkëpunim me IIPCCL.

  • Página
  • 01 May, 2015
 2. Konferenca - E Ardhmja e Europës

  Të ftuar si panelistë: Z. Dieter Westerhoff, Z. Hans - Achim Roll dhe Z. Stephen Barclay Strauss (anëtarë të bordit ndërkombëtar këshillimor të TBU) si edhe Z. John Rowley Gillingham III.

  • Página
  • 11 Apr, 2015