Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Tirana Business University

6 studentë u intervistuan për mundësi praktike nga Fashion Group, pjesë e Balfin Group.

Klesta Gjylaj, pjesë e Dep. BNJ në Fashion Group, spikati dy studente të cilat i ftoi për një intervistë të dytë për internship pranë Dep. të Financës dhe Dep. të Shitjes.

6 studentë u intervistuan për mundësi praktike nga Fashion Group, pjesë e Balfin Group.

6 studentë bachelor të TBU u intervistuan për mundesinë e internship-it pranë Departamentit të Burimeve Njerëzore të Fashion Group, pjesë e Balfin Group.

Gjatë procesit të intervistimit, Klesta Gjylaj, pjesë e Dep. BNJ në Fashion Group, spikati edhe dy studente të cilat i ftoi të kryejnë një intervistë të dytë për internship pranë Dep. të Financës dhe Dep. të Shitjes.